כלב ים

גור שנינטש נאסף למעון כלבי ים. לכשיגדל, יוחזר לים.